Het vaandel

Het vaandel

Liederentafel “Goirke’s Zangschool”

Bij de oprichting van Orpheus werd Goirke’s liedertafel bij de vereniging ingelijfd. De liedertafel bestond voornamelijk uit zangers van het kerkkoor. Dit koor had een “knipperlichtbestaan” en werd, om haar leven te rekken, in de harmonie Orpheus opgenomen. Vandaar de officiële naam bij oprichting: “Harmonie Orpheus en hare Liedertafel Goirke’s Zangschool”, welke nog steeds op het huidige vaandel vermeld staat.

Het eerste vaandel

Bij een “groot concert” werd de leden al maanden tevoren gevraagd zich in te spannen voor het verzamelen van bijdragen voor een goed doel. Zo’n groot concert was er bijvoorbeeld in 1873, ten behoeve van de betaling van het eerste vaandel. Opbrengst: 127 gulden. Het oude vaandel werd al snel vervangen. Dit werd bekostigd met de opbrengst van een concert op 14 juni 1879: 370 gulden. Dit vaandel (kosten 300,20 gulden) werd plechtig ingewijd met een feestconcert op 9 augustus 1879 om 20.00 uur.

Er is werkelijk gefeest die avond, want de kosten van het feest bedroegen 75 gulden. Het oude vaandel werd verkocht voor 15 gulden. Het eerste gebruik van dit vaandel was tijdens de grote schuttersfeesten van augustus 1879 in Tilburg. Om half acht ’s ochtends wandelden de leden van Orpheus naar de Heuvel om daar de stoet van schutterijen met marsen op te luisteren.

Copieuze maaltijden

Men vraagt zich wellicht af waaraan de 75 gulden op het grooste feest van 9 augustus 1879 zijn uitgegeven. Welnu, de gemeente subsidieerde het grootse festijn, waarbij de officieren van de diverse schutterijen en leden van de gemeenteraad een uitgebreide maaltijd werd aangeboden. Het menu luidde als volgt:

–   Oester  en Madeira (1e wijn)
–   Tarbot en Sauterne (2e wijn)
–   Runderhaas en Port (3e wijn)
–   Leeuweriken
–   Vol-du-vent
–   Gebraden haas met Pontet Canet (4e wijn)
–   Patrijzen
–   Pudding

Wie denkt dat het na 8 gangen en 4 wijnen welletjes was, die vergist zich. Het menu werd vervolgens voortgezet met:

–   Snippen – Chateau Margeaux (5e wijn)
–   Zeekreeften
–   Citroenpudding – Champagne (6e wijn)
–   Rum gelee
–   Dessert
–   IJs met Marasquins di Zara (likeur)

In welke toestand de feestende leden van Orpheus thuis gekomen zijn is ons tot op de dag van vandaag onbekend…Dat er echter goed gegeten én gedronken is, mag duidelijk zijn!