Lid van het Jaar!


Elk jaar houden we een Algemene ledenvergadering waarbij we een aantal belangrijke zaken bespreken. We kijken kritisch terug op het afgelopen jaar, nemen besluiten over financien en kijken vooruit naar de komende activiteiten. Kortom, we zijn gezamenlijk bezig met de  toekomst van onze vereniging. Het bestuur voelt zich dan ook gesterkt door de goede opkomst, de positieve inbreng en vooral de nodige humor tijdens de vergadering. Kortom: we zijn goed bezig!

Lid van het jaar.

Tijdens deze jaarlijkse vergadering benoemen we ook ieder keer een “lid van het jaar”. We zetten graag iemand in het zonnetje die zich verdienstelijk inzet voor onze vereniging. Dit jaar konden we, meer dan terecht, maar liefst twee mensen als lid van het jaar benoemen. Twee mensen die naast hun trouwe lidmaatschap ook de vereniginsgkas middels de verkoop via marktplaats behoorlijk ondersteunen. Het bestuur was dan ook bijzonder trots om het echtpaar Rien en Ingrid Coolen te benomen als lid van het jaar. Naast hun inspanningen spelen ze beiden basklarinet bij Orpheus. Een gouden duo dus. Rien en Ingrid: bedankt en gefeliciteerd!

V.l.n.r: Rien Coolen, bestuurslid Theo Gerris, Ingrid Coolen, voorzitter Remi Leunissen, secretaris Ice Poelstra en penningmeester Sinne Pulles