Laatste nieuws

Ice Poelstra benoemd tot erelid!

Elk jaar houden we een Algemene ledenvergadering waarbij we een aantal belangrijke zaken bespreken. We kijken kritisch terug op het afgelopen jaar, nemen besluiten over financien en kijken vooruit naar de komende activiteiten. Kortom, we zijn gezamenlijk bezig met de  toekomst van onze vereniging. Het bestuur voelt zich dan ook gesterkt door de grote opkomst,

1e prijs met lof der jury!

Op zondag 18 november 2018 was het eindelijk zover. Na een uiterst relaxte voorbereiding en een drietal try-out concerten...

Nieuwe sponsor Groenrijk!

Sinds enige tijd mogen we een nieuwe sponsor verwelkomen, namelijk Tuincentrum Groenrijk in Tilburg. Dit sympathieke tuincentrum heeft zich...

Baffles? Die hebben wij!

Geruim een jaar repeteren we met veel genoegen in Wijkcentrum De Baselaer. Gedurende deze periode hebben we met man...