Spreken is zilver,
blazen is goud!

27 september 2020 | Derdewereldmarkt Mill Hill

Die verbondenheid met de derde wereld komt voort uit de geschiedenis van Mill-Hill. Vroeger was Mill-Hill een onderdeel van de kloosterorde ‘The fathers of Mill Hill’. Deze monniken werden opgeleid om te werken in derdewereldlanden. Nog steeds voelt de scholengemeenschap zich verbonden met mensen in de derde wereld en willen zij dit actief uitdragen. Jaarlijks organisereert Mill-Hill we een grootschalige rommelmarkt in het laatste weekend van september. De opbrengst gaat naar goede doelen in de derde wereld. En op de rommelmarkt is ook ruimte voor muziek. Als Orpheus dragen wij dit initiatief dan ook een warm hart toe in de vorm van een concert.