Spreken is zilver,
blazen is goud!

De voorzittershamer is terug!

Op onze repetitie van 19 februari wist basklarinettist Rien Coolen, tevens erelid van Orpheus, onze voorzitter Remi Leunissen aangenaam te verrassen. Dankzij de inspanningen van Rien werden enkele “verloren voorwerpen” in het kader van ons jubileumjaar gevonden. Zo wist hij o.a. de “gouden pauk” terug te vinden, de dagprijs die Orpheus in 1997 tijdens het Wereld Muziek Concours te Kerkrade wist te winnen.

De grootste verrassing werd echter bewaard tot het laatste: een prachtige voorzittershamer in een mooie houten kist! Bij onze voorzitter was niet bekend dat een dergelijke hamer binnen Orpheus zou bestaan. Wat mooi dat deze voorzittershamer dan ook in ons jubileumjaar terug gekomen is!

Op de hamer is een zilveren plaat bevestigd met het opschrift: Kon. Erk. Harmonie Orpheus / 1864 – 1939 / aangeboden door de Dilettanten. Het jaartal 1939 geeft aan dat de hamer destijds aangeboden is bij het 75-jarig bestaan van Orpheus. Dit betekent dat de hamer nu exact 75 jaar oud is, we vieren immers in 2014 ons 150-jarig jubileum.

Het woord “dilettanten” is afkomstig van het woord dilettant (spelling 1858) en betekent “kunstvriend” of “liefhebber van kunstige dingen”. Met zijn zoektocht kan ons lid Rien dan ook gezien worden als een ware “kunstvriend van Orpheus”. Door zijn inspanning is de hamer terug daar waar deze moet zijn. En reken er maar op dat onze voorzitter Remi Leunissen de hamer met trots zal hanteren!

Rien, bedankt!