Spreken is zilver,
blazen is goud!

Ice Poelstra benoemd tot erelid van Orpheus!

Elk jaar houden we een Algemene ledenvergadering waarbij we een aantal belangrijke zaken bespreken. We kijken kritisch terug op het afgelopen jaar, nemen besluiten over financien en kijken vooruit naar de komende activiteiten. Kortom, we zijn gezamenlijk bezig met de  toekomst van onze vereniging. Het bestuur voelt zich dan ook gesterkt door de grote opkomst, de positieve inbreng en vooral de nodige humor tijdens de vergadering. Kortom: we zijn goed bezig!

Special moment!

Voor de pauze was er ruimte voor een wel heel speciaal moment. Na ruim 15 jaar heeft Ice Poelstra besloten om haar bestuursfunctie neer te leggen. Orpheus is haar veel dank verschuldigd, want Ice heeft heel veel betekend voor de vereniging! In haar 15-jarige secretarisschap heeft ze Orpheus met raad en daad bijgestaan. Daarnaast had ze altijd aandacht voor onze leden en werd er, bij welke gelegenheid dan ook, altijd een kaartje of attentie door haar verzorgd.

Voorzitter Remi Leunissen vond het dan ook een grote eer om Ice als erelid van de Koninklijke Harmonie Orpheus te benoemen. Daarmee is het jongste erelid van onze harmonie, een bijzonder iets om trots op te zijn!

V.l.n.r: Theo Gerris (bestuurslid), Sinne Pulles (penningmeester), Ice Poelstra, Remi Leunissen (voorzitter) en Amber Riel (secretaris)

Lid van het jaar

Tijdens deze jaarlijkse vergadering benoemen we ook ieder keer een “lid van het jaar”. We zetten graag iemand in het zonnetje die zich verdienstelijk inzet voor onze vereniging. Dit jaar konden we, meer dan terecht, onze klarinettist Joep Nijkamp als lid van het jaar benoemen. Joep is naast een trouw lid ook iemand die zich, met name in het afgelopen concoursjaar, de vereniging op meerdere manieren ondersteund heeft. Naast diverse financiële acties wits hij ook een nieuwe sponsor te vinden voor het transport van ons slagwerk tijdens concerten. Het bestuur was dan ook bijzonder trots om Joep te benoemen als lid van het jaar. Joep: enorm bedankt en gefeliciteerd!

 

V.l.n.r: Theo Gerris (bestuurslid), Sinne Pulles (penningmeester), Joep Nijkamp, Remi Leunissen (voorzitter) en Amber Riel (secretaris)