Spreken is zilver,
blazen is goud!

Onze historie

al meer dan 150 jaar...

Al meer dan 150 jaar…

schrijft ons orkest historie in Tilburg en daarbuiten. We kunnen terugkijken op een rijke historie met vele hoogtepunten. Prachtige concertreizen en succesvolle concoursdeelnames. Helaas zijn er ook dieptepunten te betreuren. Daarbij denken we aan de leden die ons ontvallen zijn, maar ook aan de allesverwoestende brand die in de nacht van 21 op 22 januari 1979 plaats vond. In die nacht brandde het pas verbouwde repetitielokaal in “Pas Buiten” volledig af, waarbij ook veel historisch materiaal verloren is gegaan…

Beleef aan de hand van zes verschillende gebeurtenissen de rijke geschiendens van onze orkest!

Met dank aan…

Aan de hand van foto’s en krantenartikelen hebben een aantal hoogtepunten weten te reconstrueren. De mannen die,  met een hoge hoed als lessenaar, de eerste noten bliezen van ”eener harmonie Orpheus”. Het eerste vaandel waarbij flink gegeten én gedronken werd. Een internationale overwinning in Vichy, de oudste Sinterklaasoptocht van ons land en het predikaat “Koninklijk”…met dank aan hen die ons in Orpheus voorgingen!

Het Regionaal Archief Tilburg is bereid geweest om de foto’s, die in het archief voorhanden zijn, ter beschikking te stellen. Dankzij hun medewerking kunnen we onze geschiedenis eveneens aan de hand van  mooie foto’s vertellen.

"EENER HARMONIE ORPHEUS"

HET EERSTE VAANDEL

SOCIETEIT ORPHEUS

SINT NICOLAASOPTOCHT

SUCCESVOLLE JAREN

PREDICAAT KONINKLIJK