Spreken is zilver,
blazen is goud!

KNMO huldigt jubilarissen en Orpheus

Op de receptie na ons jubileumconcert ter gelegenheid van ons 150 jarig jubileum was één van de sprekers Joop van de Meulenreek, voorzitter van de KNMO Noord-Brabant. Met mooie bewoordingen huldigde hij een tweetal jubilarissen van Orpheus, namelijk onze trombonist Joost de Cock (53 jaar lid) en Rien Coolen (61 jaar lid). Twee belangrijke en fijne mensen die lang in ons midden zijn, en die een sprekend voorbeeld zijn voor vele andere leden. Uit handen van Joop, en in het bijzijn van hun echtgenotes en familie ontvingen zijn beiden de vergulde speld van de KNMO en bijbehorende oorkonde.

Tevens had Joop de eervolle taak om de Koninklijke Harmonie Orpheus de gouden medaille van de KNMO te overhandigen ter gelegenheid van ons 150 jarig jubileum. Hartelijke felicitaties aan Joost, Rien en Orpheus!

Aansluitend nam Rien Coolen, tevens erelid van onze harmonie het woord. Mede namens zijn zoon Patrick Coolen, voormalig euphoniumspeler van Orpheus, bood hij een prachtig boek aan ter gelegenheid van ons jubileum. In dit boek is zorgvuldig de geschiedenis van Orpheus beschreven, voorzien van mooie foto’s en tal van leuke en bijzondere anekdotes. Het eerste exemplaar van dit boek, dat door Rien en Patrick in eigen beheer werd uitgegeven, is door voorzitter Remi Leunissen met grote dank aan beiden in ontvangst genomen. Inmiddels beschikken alle leden over dit mooie boek. Rien, Patrick en overigen die een bijdrage leverden, enorm bedankt!