Spreken is zilver,
blazen is goud!

Het Sint Nicolaas Comité

DE OUDSTE SINTERKLAAS INTOCHT VAN NEDERLAND

In 1901 werd op voorstel van de dirigent J.L. Kroes door het bestuur der “Harmonie Orpheus” besloten een St. Nicolaasintocht te houden. Op deze rondtocht zou een collecte worden gehouden en kleding, versnaperingen en speelgoed worden ingezameld ten behoeve van de arme kinderen in Tilburg.

De tochten werden met enorm succes bekroond. Dit werd mede bereikt door de fabrikanten, die elk jaar dekens en stoffen belangeloos ter beschikking stelden. Uit de stoffen werd door het damescomité bovenkleding gemaakt. De tochten werden steeds muzikaal begeleid door Orpheus. Aanvankelijk werd jaarlijks één rondgang gemaakt.

Door de groei van de stad bleek het noodzakelijk het aantal rondgangen uit te breiden tot twee, vervolgens tot drie en zelfs vier. Intussen brak de tijd aan dat het voor één harmonie niet meer mogelijk bleek de gehele stad te belopen. Daarom werd in 1927 besloten de St. Nicolaasactie voor het zuidelijk deel van Tilburg toe te vertrouwen aan de vereniging “Korvel Vooruit”.