Spreken is zilver,
blazen is goud!

Wereldpremière Cambrinus

Ter gelegenheid van de 100e verjaardag van de Brabantse componist Floris van der Putt heeft de Stichting Floris van der Putt in samenwerking met de Brabantse Bond voor Muziekverenigingen het initiatief genomen om het bekende volkswijsje: “Het lied van Hertog Jan” weer op de muziekstandaards te krijgen van alle Brabantse muziekverenigingen. Op zaterdag 21 november 2015, aanvang 15.00 uur, vindt een première in het Brabantse Provinciehuis plaats.

Op deze dag ontvangt de Commissaris van de Koning Wim van de Donk drie collega muziekverenigingen van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, waaronder ook de Koninklijke Harmonie Orpheus.  Zij zullen het nieuw gearrangeerde muziekstuk van “Het Lied van de Hertog Jan” in première laten gaan.

Er zijn drie Brabantse arrangeurs aangezocht om dit lied van Floris van der Putt opnieuw te arrangeren voor alle harmonieën, fanfares, Brassbands en jeugdorkesten, op alle niveaus. De arrangeurs zijn:  Jasper Staps, Jeroen Geevers en ons lid Matthias van Nispen tot Pannerden.

Matthias schreef het werk “Cambrinus”, en vertelt daarover het volgende: Met de naam “Cambrinus”, een verbastering van “Jan Primus”, wordt Jan I van Brabant bedoeld, Hertog van Brabant en Limburg in de tweede helft van de 13e eeuw. Een man die bekend stond als levensgenieter. Minnaar van muziek, zang, dichtkunst, maar ook de jacht en geweldadige riddertournooien.

Dit muziekstuk vertelt het verhaal van deze bijzondere man, te beginnen bij de “Slag bij Woeringen” in het jaar 1288, waar hij een glorieuze overwinning behaalde. Na deze overwinning zou hij een groot feest hebben gehouden, met een aanzienlijke hoeveelheid bier. Daar zou hij zijn soldaten hebben toegesproken, zittend op een stapel biervaten.

Maar zoals het een echte vorst betaamt, moet er ook een moment van contemplatie zijn. “Welk leed heb ik aangericht”? Om vervolgens het werk af te sluiten met de vorstelijke heroïek die deze man uiteindelijk fataal werd.

Voor meer informatie én de inschrijving om deze première te kunnen bijwonen verwijzen wij u naar de site van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.