Disclaimer

Disclaimer

De content van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Rechten

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en/of de uitgever. Alleen via de Koninklijke Harmonie Orpheus kunnen digitale bestanden zoals teksten, en/of fotomateriaal beschikbaar gesteld worden.