Spreken is zilver,
blazen is goud!

Onze agenda

komt u ook luisteren?

Helaas…

zijn ook wij als orkest door de invloed van het COVID-19 virus genoodzaakt om onze muzikale activiteiten voor onbepaalde tijd te annuleren. Vanaf de uitbraak van de pandemie hebben we elke gelegenheid die zich voordeed aangegrepen om te  repeteren. Met inachtneming van diverse protocollen. In tijdsblokken. Met verschillende groepen en ensembles.  En met dank aan het personeel van wijkcentrum De Baselaer, die alles in het werk hebben gesteld om onze repetities, onder welke omstandigheden dan ook, toch te laten plaatsvinden. Zonder hen was repeteren niet mogelijk geweest!

Ondanks deze “tegenslagen” blijven we doorgaan. We blijven geloven in de kracht van muziek. Daar zit onze passie, die niet te verslaan is door een virus. We hopen dan ook met heel ons hart dat de wereld snel gezonder zal gaan worden en we het virus kunnen verslaan. Terug naar “normaal”…daar hebben we geen antwoord op. Terug naar muziek van ons orkest – in welke vorm dan ook – daar zijn we zeker van. Na 14 januari 2022 hoort U snel van ons!

Toekomstmuziek…

We blijven ambitieus, en gaan geen enkele uitdaging uit de weg. Ook al is er nog veel onzekerheid over de toekomst, we richten ons op muziek. Samen werken aan toekomstmuziek. Graag laten we  onderstaand zien waar we onze muzikale peilen op richten. Vol vertrouwen in muziek voor de toekomst!