Spreken is zilver,
blazen is goud!

Vragen of opmerkingen?

neem gerust contact op!

We repeteren in…

Wijkcentrum de Baselaer. Het wijkcentrum is in beheer van ContourdeTwern, een maatschappelijke organisatie waarmee we een duurzame samenwerking in de wijk realiseren. We willen namelijk laten zien én horen dat muziek verbindt!

Wijkcentrum de Baselaer

Hoefstraat 175
5014NK TILBURG
+31 (0)13 – 543 59 09

Onze repetities zijn op…

Woensdagavond van 20:15 tot 22:30.

Algemene informatie

Koninklijke Harmonie Orpheus Tilburg
p/a Oijensingel 33
5045 SP  TILBURG

Oprichtingsdatum
15 september 1864

Statutair vastgelegd
23 juli 1979 bij notaris C.J.H.E. von Bergh, Tilburg
(herziene versie)

Rabobank
IBAN  NL74 RABO 0191 2628 38

Kamer van Koophandel
40258831

Lidmaatschapnummer KNMO
198115

Bestuur

 Voorzitter
Remi Leunissen
voorzitter@khorpheus.nl
+31 (0)6 – 38 30 32 33

Secretaris
Amber Riel-Wijnhoven
secretaris@khorpheus.nl
+31(0)6 – 28 23 99 21

Penningmeester
Sinne Pulles
penningmeester@khorpheus.nl
+31(0) – 38 35 35 94

Bestuursleden
Theo Gerris | artistiek beleid
Hans Boon | automatisering en PR

 

Algemene verordening gegevens bescherming

De Koninklijke Harmonie Orpheus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Middels deze link kunt u kennis nemen van onze Privacy Policy.

© KONINKLIJKE HARMONIE ORPHEUS TILBURG

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs en/of de uitgever.
Alleen via de Koninklijke Harmonie Orpheus kunnen digitale gegevens beschikbaar gesteld worden.