De concertserie Verrassende Ontmoetingen biedt professionele en bijzondere podia aan ter promotie van de Harmonie-, Fanfare- en Brassbandmuziek. Muziekverenigingen werken daarbij samen en worden ondersteund door muziekprofessionals. Die samenwerking is spannend, biedt nieuwe ontwikkelkansen en is uitdagend.

De Koninklijke Harmonie Orpheus is één van de eerste verenigingen die betrokken is geweest bij de oprichting van de Concertserie. Daarbij gaat alle eer uit naar de grote motivator achter deze serie, namelijk Huub Kennis. Zijn inzet is van ontschatbare waarde geweest voor de vele mooie concerten en de blaasmuziek in Brabant.

De concertserie Verrassende Ontmoetingen heeft de amateurmuziek en met name de blaasmuziek de afgelopen decennia grote diensten bewezen door het bieden van prachtige presentatiemogelijkheden. De serie heeft landelijke bekendheid en betekenis verworven. Met het verscheiden van haar initiator en voorzitter Huub Kennis is een nieuwe fase aangebroken. Voortbouwen op wat tot nu toe is bereikt, maar ook vernieuwen en verder ontwikkelen is nu het devies.