In 1950 nam Orpheus deel aan het eerste officiële concours van de KNF, de Koninklijke Nederlandse Federatie, in Apeldoorn. In de hoogste afdeling won Orpheus met het hoogst aantal punten van het concours het eerste vaandel van de KNF. Toen de muzikanten in Tilburg arriveerden moest deze overwinning uiteraard goed gevierd worden. Het warme en enthousiaste onthaal door de Tilburgse bevolking is in onderstaand krantenartikel te lezen.

UNESCO CONCOURS TE VICHY (F)

Onder de bezielende leiding van de talentvolle dirigent A.M.M. Molenschot begon de Tilburgse harmonie aan een muzikale opmars. De behaalde resultaten op de nationale concoursen in de jaren vijftig bracht Orpheus er eveneens toe om ook op internationale concoursen haar kunnen te laten beoordelen.
In 1952 nam Orpheus als afvaardiging van Nederland deel aan het internationale UNESCO-concours te Vichy in Frankrijk.  In die tijd was een dergelijke reis een behoorlijke onderneming voor het orkest. En daar waren destijds voldoende financiële middelen voor. Heel de stad Tilburg werd gemobiliseerd om een duit in het zakje te doen.

De toenmalige leden hebben destijds een waar huzarenstuk verricht. Onder leiding van dirigent Molenschot werden alle onderdelen, namelijk de marswedstrijd, de concertwedstrijd én het “concours à lettre vue” van het internationale concours gewonnen. Ook dirigent Molenschot werd geroemd en ontving de dirgentenprijs!

Harmonie Orpheus in Vichy
Harmonie Orpheus in 1950