Op 11 september 1954 vierde de Harmonie Orpheus haar 90-jarig bestaan door het houden van een prachtig jubileumconcert. De harmonie vertolkte een aantal muzikale hoogtepunten, maar hét evenement van de avond bestond toch wel uit een toespraak van de toenmalige Burgemeester van Tilburg, de heer Mr. E.H.J. Baron van Voorst tot Voorst.

HET PREDICAAT KONINKLIJK

De burgemeester feliciteerde het jubilerende gezelschap, en las daarna een telegram voor, waarin medegedeeld werd dat Hare Majesteit Koningin Juliana toestemming gaf voortaan het predikaat “Koninklijk” te voeren. Dit predikaat werd met name uitgereikt als waardering voor de organisatie van de Sint Nicolaasintochten, welke door Orpheus gehouden werden. Uiteraard werd deze hoge eer die onze harmonie ten deel viel ook beschreven in de pers.

BESTENDIGING

Net zoals levensmiddelen is zo een predikaat natuurlijk niet eeuwig houdbaar. De titel “Koninklijk” is iets waar je trots op mag zijn. En terecht. Zo ontvingen we  in mei 2010 een brief van het Koninklijk Huis met daarin het verzoek om ons predikaat te bestendigen. En daarin zijn we geslaagd! Op 29 november 2010 ontvingen we per brief van de Gemeente Tilburg dat ons predikaat voor de komende 25 jaren werd bestendigd.

 

Harmonie Orpheus bij het 60-jarig jubileum in 1924
Koninklijke Harmonie Orpheus bij het 90-jarig jubileum in 1954